สินค้า และบริการ

นั่งร้านแคบขนาด762มิลลิเมตร

นั่งร้านแคบขนาด762มิลลิเมตร

นั่งร้านแคบขนาด762มิลลิเมตร

รายละเอียด


การทำงานบนที่สูงที่มีพื้นที่จำกัดการใช้นั่งร้านมาตราฐานทั่วไปที่มีขนาดความกว้าง1219มิลลิเมตร

อาจจะไม่เวิร์ก จำเป็นต้องใช้นั่งร้านรุ่นแคบขนาดความกว้าง 760x1700มิลลิเมตร VF0717T แทน

ซึ่งเป็นนั่งร้านเหมาะสำหรับที่แคๆ

นอกจากนั่งร้านรุ่นนี้ ยังมีนั่งร้านที่มีขนาดความกว้างในแบบต่างๆ


สินค้าที่เกี่ยวข้อง