สินค้า และบริการ

ฟินแบริเออร์type1

ฟินแบริเออร์type1

ฟินแบริเออร์type1

รายละเอียด


แบบเหล็กราวสะพาน TRAFFIC BARRIER FIN TYPE1 FORMWORK

ด้านหลังเป็นแบบเหล็ก ลักษณะหล่อแบบ PRECAST CONCRETE ขนาด 1300มม.

ด้านหน้าเป็นแบบเหล็ก แบริเออร์ ขนาด 1000มม. ใช้ตั้งเทคอนกรีตหลังจากทำและติดตั้ง

BARRIER FIN TYPE1 แล้ว เป็น แบริเออร์ที่มีติดตั้งชุดราวสะพาน


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

แบบเหล็ก ขนาดมาตราฐาน

แบบเหล็ก ขนาดมาตราฐาน

แบบเหล็ก มาตราฐาน แบบเรียบ Flat Formwork ขนาดกว้างตั้งแต่ 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 มม.หรือ สั่งทำ ขนาดยาวตั้งแต่ 600 900 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 มม. หรือ สั่งทำ ตัวอย่าง รุ่น F2012 แบบเหล็ก ขนาด200x1200 มม. แข็งแรง เพราะมีจุดเชื่อมประกอบ58จุดต่อแผ่น และของว่องพรชัยมีโครงสันกลาง รุ่น F2512 แบบเหล็ก ขนาด250x1200 มม. แข็งแรง เพราะมีจุดเชื่อมประกอบ58จุดต่อแผ่น รุ่น F3012 แบบเหล็ก ขนาด300x1200 มม. แข็งแรง เพราะมีจุดเชื่อมประกอบ58จุดต่อแผ่น รุ่น F3512 แบบเหล็ก ขนาด350x1200 มม. รุ่น F4012 แบบเหล็ก ขนาด400x1200 มม. รุ่น F4512 แบบเหล็ก ขนาด450x1200 มม. รุ่น F5012 แบบเหล็ก ขนาด500x1200 มม. รุ่น F5512 แบบเหล็ก ขนาด550x1200 มม. รุ่น F6012 แบบเหล็ก ขนาด600x1200 มม. รุ่น F7012 แบบเหล็ก ขนาด700x1200 มม. รุ่น F8012 แบบเหล็ก ขนาด800x1200 มม.