News & Promotions

  • Home
  • News & Promotions
  • ข้อเสือ แคมป์หมุนได้ แคมป์เป็น

ข้อเสือ แคมป์หมุนได้ แคมป์เป็น

[email protected] |


 

 

 

แคมป์เป็น ข้อเสือจับแปป สำหรับนั่งร้าน ขนาดท่อกลม

โต42-48 มิลลิเมตร

 

ตัวละ 28บาท หนึ่งกล่องบรรจุ 30 ตัว

 

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565