News & Promotions

สปริงคลิป 42 บาท springclip

[email protected] |

อุปกรณ์ช่วยการเข้าแบบเรียบร้อยไม่แตกง่ายขณะเทปูน(form tie)

ราคาพิเศษช่วงนี้ 42 บาท

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

 

 

https://vt.tiktok.com/ZSLSe8xmQ/

 

 

https://www.formworkdd.com/product/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%88-%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B