สินค้า และบริการ

ปลอกต่อ

ปลอกต่อ

ปลอกต่อ

รายละเอียด


For jointing 2 tubes external end to end

Weight 1.30 kg.

ปลอกข้อต่อสวมท่อสำหรับสร้างยึดนั่งร้าน sleeve coupler ทำโครงสร้างของนั่งร้านให้แข็งแรง ทำโครงสร้างนั่งร้านชั่วคราวใช้ประกอบเป็นอุปกรฌ์นั่งร้านสำหรับงานบนที่สูงเพื่อความปลอดภัย

 


สินค้าที่เกี่ยวข้อง