สินค้า และบริการ

1. นั่งร้านชุด ขาตั้งนั่งร้าน Vertical Scaffolding Frame

1. นั่งร้านชุด ขาตั้งนั่งร้าน Vertical Scaffolding Frame

1. นั่งร้านชุด ขาตั้งนั่งร้าน Vertical Scaffolding Frame

รายละเอียด


หน้าที่1แสดงรายละเอียด ขาตั้ง นั่งร้านเหล็ก Frame scaffolding รุ่นต่างๆ ดังนี้

รหัส สินค้า

VF1219

ขาตั้ง นั่งร้าน ขนาด 1219x1930 mm.

VF1217

ขาตั้ง นั่งร้าน ขนาด 1219x1700 mm.

VF1215

ขาตั้ง นั่งร้าน ขนาด 1219x1524 mm.

VF1217T

ขาตั้ง นั่งร้าน ขนาด 1219x1700 mm.**รับน้ำหนักสูง

VF1215T

ขาตั้ง นั่งร้าน ขนาด 1219x1524 mm.**รับน้ำหนักสูง

VF1212T

ขาตั้ง นั่งร้าน ขนาด 1219x1219 mm.**รับน้ำหนักสูง

VF1209

ขาตั้ง นั่งร้าน ขนาด 1219x 914 mm.**รับน้ำหนักสูง

VF1206

ขาตั้ง นั่งร้าน ขนาด 1219x 600 mm.**รับน้ำหนักสูง

VF1204

ขาตั้ง นั่งร้าน ขนาด 1219x 490 mm.**รับน้ำหนักสูง

นั่งร้านชุด

ตัวอย่างนั่งร้านมาตราฐานสูง1700mm

 

1ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

VF1217

ขาตั้ง นั่งร้าน ขนาด 1219x1700 mm.จำนวน 2ขา

CB1812

กากบาทนั่งร้าน ขนาด 1829x1219 mm.จำนวน 2กา

HF1810

ฝาครอบนั่งร้าน ขนาด 1829x1050 mm.จำนวน 1ฝา

JP42

ข้อต่อนั่งร้าน ขนาด Dia35x225 mm. จำนวน4ชิ้น

 

**ข้อต่ออย่างหนารับน้ำหนัก

   

 

  • ทดลองวางน้ำหนัก7200Kg บนนั่งร้านรุ่น VF1215T

 

  • ทดลองวางน้ำหนัก6250Kg บนนั่งร้านรุ่น VF1209T

 

 

  • ทดลองวางน้ำหนัก6250Kg บนนั่งร้านรุ่น VF1217

ข้อสำคํญ นั่งร้านเหล็กเป็นอุปกรณ์ใช้ทำงานก่อสร้างที่ต้องอยู่ในความดูแลของวิศวะกรผู้ควบคุมงาน

การประกอบใช้งาน การวางนั่งร้านเพื่อรับน้ำน้ำหนักจำเป็นต้องคำนวนโดยวิศวกร

 


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

1. นั่งร้านชุด ขาตั้งนั่งร้าน Vertical Scaffolding Frame

1. นั่งร้านชุด ขาตั้งนั่งร้าน Vertical Scaffolding Frame

หน้าที่1แสดงรายละเอียด ขาตั้ง นั่งร้านเหล็ก Frame scaffolding รุ่นต่างๆ ดังนี้ รหัส สินค้า VF1219 ขาตั้ง นั่งร้าน ขนาด 1219x1930 mm. VF1217 ขาตั้ง นั่งร้าน ขนาด 1219x1700 mm. VF1215 ขาตั้ง นั่งร้าน ขนาด 1219x1524 mm. VF1217T ขาตั้ง นั่งร้าน ขนาด 1219x1700 mm.**รับน้ำหนักสูง VF1215T ขาตั้ง นั่งร้าน ขนาด 1219x1524 mm.**รับน้ำหนักสูง VF1212T ขาตั้ง นั่งร้าน ขนาด 1219x1219 mm.**รับน้ำหนักสูง VF1209 ขาตั้ง นั่งร้าน ขนาด 1219x 914 mm.**รับน้ำหนักสูง VF1206 ขาตั้ง นั่งร้าน ขนาด 1219x 600 mm.**รับน้ำหนักสูง VF1204 ขาตั้ง นั่งร้าน ขนาด 1219x 490 mm.**รับน้ำหนักสูง นั่งร้านชุด ตัวอย่างนั่งร้านมาตราฐานสูง1700mm   1ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ VF1217 ขาตั้ง นั่งร้าน ขนาด 1219x1700 mm.จำนวน 2ขา CB1812 กากบาทนั่งร้าน ขนาด 1829x1219 mm.จำนวน 2กา HF1810 ฝาครอบนั่งร้าน ขนาด 1829x1050 mm.จำนวน 1ฝา JP42 ข้อต่อนั่งร้าน ขนาด Dia35x225 mm. จำนวน4ชิ้น   **ข้อต่ออย่างหนารับน้ำหนัก       ทดลองวางน้ำหนัก7200Kg บนนั่งร้านรุ่น VF1215T   ทดลองวางน้ำหนัก6250Kg บนนั่งร้านรุ่น VF1209T     ทดลองวางน้ำหนัก6250Kg บนนั่งร้านรุ่น VF1217 ข้อสำคํญ นั่งร้านเหล็กเป็นอุปกรณ์ใช้ทำงานก่อสร้างที่ต้องอยู่ในความดูแลของวิศวะกรผู้ควบคุมงาน การประกอบใช้งาน การวางนั่งร้านเพื่อรับน้ำน้ำหนักจำเป็นต้องคำนวนโดยวิศวกร