สินค้า และบริการ

ฟอร์มทาย

 

ฟอร์มทาย

Form Tie อุปกรณ์สำคัญช่วยประกอบแบบเหล็ก Formwork

ทำให้แบบเทคอนกรีตไม่แตก หรือเสียรูปทรง

อุปกรณ์ประเภทนี้เช่น

ฟอร์มทาย เกลีวสตัด ไทลอท วิงนัท สปริงคลิป กุญแจขันสปริงคลิป