สินค้า และบริการ

สปริงคลิป spring clip

สปริงคลิป spring clip

สปริงคลิป spring clip

รายละเอียด


สำหรับใช้ร่วมกับเหล็กเส้น ดึงเหล็กเส้นไว้ ป้องกันไม่ให้แบบคอนกรีตแตก หรือเสียรูปทรง